Feedback i skrivundervisningen – Forskartorget 2018

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Feedback i skrivundervisningen som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Film

Feedback i skrivundervisningen – Forskartorget 2018

Forskartorget 2018, feedback i skrivundervisningen Ikon föreställande en spela upp symbol Spela film

Vid lanseringen av den systematiska översikten Feedback i skrivundervisningen diskuteras resultat som tas upp i översikten. Vad har dialogen för roll när lärare ger feedback och hur ger man feedback utan att skada elevers motivation eller lust att skriva?

Medverkande: Johan Samuelsson, docent, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet och Åsa Hirsh, fil.dr, forskare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Inspelat på Forskartorget, Bokmässan i Göteborg, 28 september 2018.

Läs transkribering av filmen.


Uppdaterad: 2020-12-07 15:26