Hur kan individanpassad vuxenutbildning se ut?

Film

Hur kan individanpassad vuxenutbildning se ut?

Filmade seminariet Hur kan individanpassad vuxenutbildning se ut? Spela film

Vid det här filmade seminariet diskuteras frågor som tas upp i Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning Individanpassad vuxenutbildning med fokus på digitala verktyg. Vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter? Hur kan lärare använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen?

Medverkande: Pontus Wallin, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, Hanna Sällström Jonasson, rektor för Vuxenutbildningen Gotland samt Camilo von Greiff, direktör för Skolforskningsinstitutet.

Seminariet är inspelat 1 juli 2019 på Skolgården under Almedalsveckan, vid lanseringen av den systematiska översikten Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg.

 

person

Pontus Wallin

Forskare/projektledare, fil.dr


Uppdaterad: 2023-02-24 15:48