Klassrumsdialoger – att tillgängliggöra forskning

Film

Klassrumsdialoger – att tillgängliggöra forskning

Film, Klassrumsdialoger – att tillgängliggöra forskning Spela film

Karolina Fredriksson är forskare på Skolforskningsinstitutet och var projektledare för arbetet med att ta fram forskningssammanställningen Klassrumsdialog i matematikundervisningen matematiska samtal i helklass i grundskolan.

I filmen berättar hon:

”Vi har sammanställt forskning som handlar om undervisning i matematik. Den visar hur lärare kan leda matematiska samtal i helklass på ett sätt som gör att elever deltar och pratar matematik tillsammans.

Det innebär alltså att eleverna delar med sig av sina idéer, de argumenterar, de får motivera och får försöka komma överens. Den här typen av samtal i matematik i helklass skiljer sig alltså från samtal där läraren är den som pratar mest och där eleverna bidrar med ganska korta svar på lärarens frågor.

Med den här översikten vill vi göra det möjligt för lärare att ta del av forskning som är mycket angelägen för dem. Det handlar om undervisning, och det handlar om interaktionen mellan lärare och elever i undervisningen.

Vi hoppas att den här översikten ska ge lärare nya insikter om den egna undervisningen, och också uppslag om hur man kan utveckla den. Viktigt att tänka på här är att förändring av undervisningen tar tid, och måste få göra det.

Vi tror också att översikten kan bidra med kunskap som sätter ord på det läraren redan gör, vilket kan underlätta när man samtal om undervisningen med andra kollegor.”

person

Karolina Fredriksson

Forskare/projektledare, fil.dr


Uppdaterad: 2023-02-27 19:12