Studiero som en viktig hälsofaktor i skolan

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Film

Studiero som en viktig hälsofaktor i skolan

Alva Appelgren Ikon föreställande en spela upp symbol Spela film

Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Alva Appelgren berättar om vad studiero är och om resultaten från vår forskningssammanställning.

Hälsoparlamentet är en satsning som Föreningen Norden har gjort för skolungdomars hälsa, delaktighet och lärande, och där studiero är ett av nio hälsofrämjande områden.


Uppdaterad: 2023-02-24 10:51