Studiero som en viktig hälsofaktor i skolan

Film

Studiero som en viktig hälsofaktor i skolan

Alva Appelgren Spela film

Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Alva Appelgren berättar om vad studiero är och om resultaten från vår forskningssammanställning.

Hälsoparlamentet är en satsning som Föreningen Norden har gjort för skolungdomars hälsa, delaktighet och lärande, och där studiero är ett av nio hälsofrämjande områden.


Uppdaterad: 2023-02-24 10:51