Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

Lärare tipsar lärare

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

En flicka som kastar löv på hösten

”[Översikten kan] medvetandegöra mig om alternativa arbetssätt och eventuella fallgropar i undervisningsplanering samt att få syn på fler språkverktyg att använda i klassrummet.”

/ Fysiklärare, gymnasieskola, Lerum

”De konkreta exemplen i översikten kan användas för att spegla och jämföra arbetssätt som används nu i den egna undervisningen. I samtal med kollegor kan också dessa exempel nyanseras och problematiseras. Översiktens kategorisering av resultaten kan också bidra till att vi mellan kollegor kan bli bättre på att uttrycka vad vi upplever är svårt, var vi behöver utveckla i vår undervisning men också att identifiera vad vi ska behålla och bygga vidare på för att främja elevernas språk och kunskapsutveckling.”

/ Fysiklärare, gymnasieskola, Lerum

”Jag tror att översikten bör diskuteras tillsammans med kollegor. Vi har forskningscirklar, och denna översikt lämpar sig väl i ett sådant forum. På så sätt skulle man tillsammans kunna skapa material som testas på eleverna och sedan återkopplas i gruppen.”

/ Naturvetenskaps- och tekniklärare, årskurs 7-9, Kungsbacka


Uppdaterad: 2023-02-27 18:55