Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Lärare tipsar lärare

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Pojke drar pulka

Något jag tar med mig som från denna översikt är begreppet naturvetenskapande attityd. Jag tycker det är särdeles intressant att diskutera i ett arbetslag hur vi kan skapa ett sådant förhållningssätt.

/Förskollärare

Förskolläraren behöver reflektera över vilka illustrationer man använder, vilka situationer man uppmärksammar hos barnen och vilka miljöer man bygger. Detta beskrivs väldigt bra i rapportens olika delar där man beskriver och problematiserar olika exempel från verksamheten.

/Förskollärare

Jag relaterar väldigt till de situationer som uppstår i vardagen, och som många gånger går oss förbi.

/Förskollärare

Just samspelet mellan barnens erfarenheter och personalens naturvetenskapliga kompetens är det som möjliggör ett optimalt lärande. Just att barnen och personalen har samma fokus och perspektiv lyfts som viktigt.

/Förskollärare


Uppdaterad: 2023-02-27 15:35