Forskning för och med lärare och förskollärare

Podd

Forskning för och med lärare och förskollärare

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan
Dagens avsnitt handlar om Skolforskningsinstitutets utlysning och fördelning av forskningsbidrag.
 
Tillsammans med forskningssekreterare Karin Stolpe diskuterar vi institutets forskningsprofil, vilka forskningsdesigner som är vanliga och vad som utmärker dem. Vi pratar också om lärares deltagande i forskningsprojekten, vem som kan ansöka om forskningsbidrag i Skolforskningsinstitutets utlysning och hur processen går till när man bestämmer vilka projekt som ska beviljas forskningsbidrag.

 

Sedan avsnittet spelades in har Karin börjat jobba som lektor vid Linköpings universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i januari 2023.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

Uppdaterad: 2023-11-09 12:35