Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet

Podd

Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

Årets sista avsnitt av Skolforskningspodden handlar om studiero och lärares ledarskap.

Vi pratar om vikten av ett aktivt ledarskap, betydelsen av positiva relationer och vikten av förebyggande arbete. Vi diskuterar även hur man kan använda sig av systematiska forskningssammanställningar, i synnerhet denna metaöversikt, i arbetet.

Dagens gäster är Linda Frenning, kommunövergripande specialpedagog i Södertälje kommun, och Alva Appelgren vid Skolforskningsinstitutet.


Läs avsnitt 18, Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet

Avsnittet spelade in på distans i december 2021.

Den systematiska metaöversikten Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap finns att läsa i fulltext eller beställa i tryckt format på Skolforskningsinstitutets webbplats.


Uppdaterad: 2023-01-16 20:37