Likvärdiga läxor

Podd

Likvärdiga läxor

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om läxor och likvärdighet, utifrån forskningssammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande. Vi diskuterar vad en likvärdig läxa kan vara, och vad syftet är med läxan. Vi pratar även om vikten av att prata om läxor med bland annat vårdnadshavare, och vad det kan finnas för konflikter kring läxor. Vi diskuterar även de nya rekommendationerna kring bedömningsgrundande läxor.

Dagens gäster är Per Sahlström, lärare på Eriksdalsskolan i Stockholms kommun, och Alva Appelgren forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.

Läs avsnitt 30: Likvärdiga läxor

Den systematiska översikten Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande finns att beställa och ladda ner på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Avsnittet spelades in på distans i mars 2023.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.


Uppdaterad: 2023-05-11 14:15