Skolforskningspodden om digitala lärresurser i matematikundervisningen

Podd

Skolforskningspodden om digitala lärresurser i matematikundervisningen

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

I dagens avsnitt samtalar vi om digitala lärresurser i matematikundervisningen, mer specifikt om dynamiska geometriprogram. Vi diskuterar även digitalisering av skolan, och om digitala lärresurser lämpar sig för distansundervisning.

Vad kan översikten erbjuda lärare? Hur läser lärare översikter, och är de skrivna på ett för användaren lämpligt sätt? Hur kan man som lärare gå tillväga för att bedriva egen forskning i klassrummet?

Dagens gäster – som är med på distans – är Stefan Josefsson, matematiklärare på Broholmskolan i Lidköping, och Johan Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare: Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in i april 2020.

Läs avsnitt 4, Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Sven Pilfalk

 


Uppdaterad: 2023-03-07 13:41