Skolforskningspodden om lek och undervisning i förskolan

Podd

Skolforskningspodden om lek och undervisning i förskolan

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

I det sista avsnittet av Skolforskningspodden före sommaruppehållet diskuterar vi lek i förskolan och hur man främjar barns sociala förmågor.

Vi pratar om undervisningsbegreppet i förskolan och relationen mellan lek och undervisning och vilken roll förskollärarna – och övrig personal på förskolan – har för att stödja leken. Vi får även ta del av konkreta exempel från forskningen om vad som karakteriserar förskollärares handlingar som genom lek stödjer och stimulerar barns sociala förmågor.

Dagens gäster är Ingrid Engdahl, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare: Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in i juni 2020.

Läs avsnitt 7, Lek och undervisning i förskolan

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på Skolforskningsinstitutets webbplats. Där kan du också läsa mer om Niklas Pramlings projekt Lärande i och av lek och lekresponsiv undervisning.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.


Uppdaterad: 2023-03-07 13:39