En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Diskussionsfrågor

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Här finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge lärarlaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken. I anslutning till respektive fråga finns rekommenderade läsanvisningar till de avsnitt i rapporten som berör diskussionsfrågan på ett djupare plan.

Diskussionsfråga 1

Se avsnitt 3.2 i översikten

En viktig del av att bidra med struktur handlar om att göra lektionen mer förutsägbar, vilket lyfts fram i flera av de studier som ingår i översikten.

  • Är mina lektioner förutsägbara för mina elever?
  • Hur kan jag arbeta för att öka förutsägbarheten av lektionen?

Diskussionsfråga 2

Se avsnitt 3.1 i översikten

För att kunna förstå hur elever uppfattar ämnet idrott och hälsa, såväl i omklädningsrummet som i undervisning inomhus eller utomhus och när tillgängligheten brister behövs tillitsfulla relationer.

  • Hur arbetar jag för att främja tillitsfulla relationer mellan eleverna för en social gemenskap?

Diskussionsfråga 3

Se avsnitt 3.3 i översikten

Lärmiljön kan upplevas som alltför kravfylld och prestationsorienterad, vilket kan innebära att eleverna inte kommer till lektionen.

  • Hur kan jag skapa en lärmiljö som kännetecknas av mindre prestationsfokus och mer acceptans för motgångar för ökad gemenskap?

Diskussionsfråga 4

Se avsnitt 4.1 i översikten

Lärare och övrig personal i skolan behöver ta ansvar för att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att en elev som möter svårigheter i det sociala samspelet ska kunna delta och utvecklas mot lärandemålen.

  • Hur kan jag arbeta för att mina elever som möter svårigheter i det sociala samspelet får en mer tillgänglig lärmiljö?

Uppdaterad: 2020-12-10 14:01