Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Diskussionsfrågor

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

Elever runt ett bord i klassrummet, en jordglob står i förgrunden

Här finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge lärarlaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken.

Metaöversikten sammanställer forskning om hur lärare kan arbeta för att främja studiero i klassrummet, och därigenom skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande. Lärares arbete i klassrummet beskrivs ofta som ett ledarskap i klassrummet och fokus i metaöversikten är på arbetssätt
som är inte är bundna till ett visst undervisningsämne. Resultaten från metaöversikten kan ge inspiration eller vara diskussionsunderlag när lärare
arbetar med att utveckla sitt ledarskap i klassrummet.

Diskussionsfråga 1

Vilka resultat från metaöversikten är relevanta för mig och mitt eller mina klassrum?

Diskussionsfråga 2

Vilka är behoven just nu hos mina elever? Vad skulle jag vilja utveckla vidare i mitt ledarskap i klassrummet? Finns det arbetssätt som jag skulle vilja prova eller lära mig mer om?

Diskussionsfråga 3

Vilka sätt att arbeta har visat sig fungera med nuvarande eller tidigare elevgrupper? Finns det nyckelfaktorer i dessa arbetssätt som jag kan arbeta vidare med? Kan jag delge dessa arbetssätt till andra lärare?

Diskussionsfråga 4

Behöver jag mer kunskap, kompetensutveckling eller stöd från andra inom organisationen för att kunna genomföra de förändringar jag anser skulle vara av nytta?

Diskussionsfråga 5

Hur kan jag utveckla möjligheter att utvärdera min egen praktik och mina arbetssätt för att kunna utveckla arbetet vidare?

 

 


Uppdaterad: 2022-02-17 14:00