Historisk förståelse

Faktaruta

Historisk förståelse

I översikten sammanställs svensk och internationell forskning som tar fasta på relationen mellan historisk förståelse som lärandemål och undervisning i en klassrumskontext.

Historisk förståelse – undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2023:02
Huvudmålgrupp Lärare på högstadiet och gymnasieskolan
Frågeställning som översikten besvarar Hur kan elevers historiska förståelse utvecklas i samspel med lärare i konkreta undervisningssituationer?
Antal studier som översikten bygger på 23
Länder där studierna har gjorts Sverige, USA, Israel och Spanien
Elevernas ålder i studierna 13-19 år

Uppdaterad: 2023-09-28 09:49