Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan

Analyser av svenska elevers svårigheter i matematik visar att eleverna behöver utveckla sin begreppsliga förståelse i matematik. Det kan de göra genom att få tillfälle att diskutera matematik tillsammans. Översikten ger vägledning om hur lärare kan leda matematiska samtal i helklass, och möta utmaningarna som det innebär.

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2017:01
English Title and SummaryClassroom Dialogue in Mathematics Education


HuvudmålgruppLärare som arbetar med matematikundervisning
Frågeställningar som översikten besvararVad kännetecknar klassrumsdialoger som engagerar elever i matematiska resonemang och som möter och tar tillvara elevers olikheter, och vad kännetecknar lärarens ledning av sådana dialoger?
Antalet studier som översikten bygger på18
Länder där studierna har gjortsUSA 9, Nederländerna 2, Nya Zeeland 2, Australien 1, Israel 1, Kanada 1, Norge 1, Storbritannien 1
Elevernas ålder i studierna:Elever i grundskolan

Uppdaterad: 2021-10-13 09:14