Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

I denna systematiska översikt sammanställs forskning om hur lärare kan erbjuda elever en meningsfull fritid och främja deras utveckling och lärande i fritidshem.

 

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2021:03
HuvudmålgruppLärare i fritidshem
Frågeställning som översikten besvararHur skapar lärare förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och främjar deras utveckling och lärande i fritidshem?
Antal studier som översikten bygger på37
Länder där studierna har gjortsUSA (20), Sverige (8), Finland (2), Norge (1), England (1), England och Sverige (1), Kanada (1), Portugal (1), Turkiet (1) och Singapore (1)
Elevernas ålder i studierna6-13 år

Uppdaterad: 2022-02-17 13:56