Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska översikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa översikten
Faktaruta

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

I denna systematiska översikt sammanställs forskning om hur lärare kan erbjuda elever en meningsfull fritid och främja deras utveckling och lärande i fritidshem.

 

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2021:03
Huvudmålgrupp Lärare i fritidshem
Frågeställning som översikten besvarar Hur skapar lärare förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och främjar deras utveckling och lärande i fritidshem?
Antal studier som översikten bygger på 37
Länder där studierna har gjorts USA (20), Sverige (8), Finland (2), Norge (1), England (1), England och Sverige (1), Kanada (1), Portugal (1), Turkiet (1) och Singapore (1)
Elevernas ålder i studierna 6-13 år

Uppdaterad: 2021-12-06 16:15