En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Frågor och svar

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Pojke hoppar längdhopp

Projektledare Alva Appelgren svarar på några frågor om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa.

Varför är den här översikten viktig?

– Den här översikten är jätteviktig eftersom den handlar om hur lärare kan arbeta för att fler elever ska kunna och vilja delta i ämnet idrott och hälsa. Det är idag hög frånvaro och i Skolinspektionens rapport från 2018 visade det sig vara en femtedel av eleverna i åk 7–9 som inte deltog.

– Lärare behöver kunna luta sig mot studier som undersökt hur de kan tillgängliggöra lärmiljön i ämnet idrott och hälsa. Vi såg ett behov där det saknades en översikt inom idrott och hälsa som fokuserat på arbetssätt för att skapa bättre förutsättningar för elever som möter svårigheter i det sociala samspelet.

– Jag tror att detta är en mycket efterlängtad översikt.

Ett av översiktens resultat handlar om hur lärare kan arbeta med struktur och stöd. Vad innebär det?

– I studierna beskrevs vikten av att som lärare arbeta med att beskriva saker på ett konkret och varierande sätt så att alla elever kan förstå och ta del av lektionens innehåll. Det är bra för eleverna att känna till vad som ska hända, varför och hur. Beskrivs detta väl upplever eleverna en känsla av kontroll och förutsägbarhet i lektionen. Annars finns risk att elever är osäkra och oroliga över vad som ska hända.

Ni beskriver resultat i översikten som handlar om autonomistödjande undervisning i ämnet idrott och hälsa. Hur beskrivs detta sätt att arbeta på?

– I översiktens resultat beskrevs detta sätt att arbeta på utifrån att läraren visar eleverna uppskattning, ger stöd och instruktioner, är lyhörd i form av att ta elevens perspektiv, skapar möjligheter för eleverna att ge synpunkter och visar elever acceptans för både deras negativa och positiva upplevelser av ämnet idrott och hälsa. I översikten förklarar vi utifrån studiernas resultat att detta sätt att undervisa på kan få elever att vilja hjälpa, dela, uppmuntra, stötta, trösta, samarbeta och visa respekt för andra elever.

Ni skriver om vikten att öka elevers tro på sin fysiska förmåga. Kan du ge något exempel från översiktens resultat om hur lärare kan jobba med detta?

– Att arbeta med att få elever att känna självtillit handlar om att skapa likvärdiga förutsättningar så att alla eleverna får möjlighet att känna glädjen i att klara av uppgifter.  Läraren kan till exempel anpassa övningar så att det går att göra på olika nivå.

– Ett annan sak är att vara noga med att uppmärksamma och uppmuntra alla elever och synliggöra den utveckling som hela tiden sker under lektionen. Det framkom att när läraren hade en tillåtande attityd och lät elever få tid att prova på var bra för att eleverna skulle uppleva att de kunde förbättras, vilket också bidrog till en bättre lärmiljö.

person

Alva Appelgren

Forskare/projektledare, fil.dr


Uppdaterad: 2020-12-10 14:01