Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Frågor och svar

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Vi har pratat med projektledare Pontus Wallin om resultat, utmaningar och hur översikten kan ge svar på lärares frågor.

Vad var det viktigaste för er i arbetet med översikten?

– Att ge lärare konkreta svar på hur de kan individanpassa undervisningen. Lärare är ofta utelämnade att själva lösa uppgiften med individanpassning utan ordentligt stöd om hur det egentligen ska gå till.

Vad var det roligaste med arbetet, och vad var den största utmaningen?

– Det roligaste var att träffa och prata med så många inspirerade och kunniga lärare inom vuxenutbildningen. Den största utmaningen var att inkludera internationell forskning eftersom vuxenutbildning skiljer sig så mycket mellan olika länder.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Kortfattat visar översikten att det kan vara viktigt att skapa en miljö för lärande som stimulerar till interaktion, inte bara mellan lärare och elever, utan också mellan elever. Vuxna elever kan vidare ha en mångfald av livserfarenheter och deras lärande kan gynnas av att undervisningen knyter an till dessa.

person

Pontus Wallin

Forskare/projektledare, fil.dr


Uppdaterad: 2021-08-18 13:47