Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

Lärare tipsar lärare

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

Rapporten bör nyttjas vid kompetensutveckling hos lärare och skolledning eftersom den lyfter flera olika aspekter som rör jämställdhet och hur lärarna kan arbeta med det.

Jag uppskattar att den hela tiden har ett positivt anslag, det handlar om hur jag som lärare kan göra för att öka elevernas möjligheter i skolan, för alla elever, både pojkar och flickor.

Den låter läsaren reflektera kring undervisningsaktiviteter som gynnar både pojkar och flickor.

Det är viktigt att fundera kring hur man arbetar med jämställdhetsfrågan eftersom ogenomtänkt arbete riskerar att förstärka ojämlikheter och könsroller och därigenom ytterligare begränsa pojkar och flickors friutrymme.

Jag har fått fler verktyg att möta jämställdhet och även fått fler perspektiv på undervisning och lärande.


Uppdaterad: 2024-01-24 12:43