Att stödja elevers lärande i musik

Lärare tipsar lärare

Att stödja elevers lärande i musik

Det känns oerhört svårt att hitta en terminologi som funkar heltäckande och generellt. De uttryck och begrepp som används i rapporten känns genomtänkta, relevanta och bra.

 

Man får även läsa hur eleverna förstår och tar emot lektionsinnehållet vilket gör att man börjar reflektera kring hur man själv planerar och genomför sin undervisning.

 

Jag tycker att sammanfattningen konkretiserar och förtydligar innehållet på ett bra sätt. Den lockar till att gå tillbaka in i rapporten för att göra en tankekullerbytta, eller två.

 

Man skulle kunna gå in på de olika samtalsutdragen och prata om hur man upplever det som läraren gör och säger respektive det eleverna gör och säger och sätta in det i sin egen praktik och testa, utveckla den.


Uppdaterad: 2023-06-14 12:44