En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Lärare tipsar lärare

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

För mig som lärare finns det flera delar i rapporten som är av intresse. Som lärare söker jag ofta konkreta exempel på ”färdiga lösningar”. Den här rapporten ger mig flera värdefulla exempel på hur jag kan tänka i utformandet av min undervisning och mötet med elever som också är tydligt baserade på empiriska fakta.

Mycket av resultatet känns självklara men är bra att få läsa om igen och kanske få en annan synvinkel eller perspektiv på. Det känns också bra att läsa om sådant som ligger mig som idrottslärare undervisningsnära och är relevant.

/Lärare i idrott och hälsa åk 6–9

Den här kunskapsöversikten ger oss (vetenskapligt förankrad) kunskap och därmed möjlighet och motivation till att utveckla vår idrottsundervisning ytterligare. Den ger oss inga konkreta ”hur” men hjälper oss att förstå varför samtidigt som den vägleder och stöttar oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Denna värdefulla kunskapsöversikt bör rikta sig till skolpersonal. Varför avgränsa sig och tilltala enbart läraren då det är så många andra yrkesroller som berörs, i synnerhet då vi talar om elever i svårigheter.

/Lärare i idrott och hälsa åk F–9, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Vikten av att som lärare i idrott och hälsa, och i andra ämnen för den delen, behöver reflektera över vårt sätt att undervisa, möta våra elever, få mer elevinflytande och delaktighet från eleverna.

Framgångsfaktorerna som tas upp i översikten är viktiga att, vi som arbetar i skolan, samarbetar kring och att vi utvecklar gemensamma förhållningssätt så att eleverna känner en större trygghet oavsett plats/klassrum i skolan.

/Lärare i idrott och hälsa åk 4–6


Uppdaterad: 2020-12-10 14:02