Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Lärare tipsar lärare

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

En björk i höstfärger

”Ofta kan man som läsare uppleva att vetenskapliga texter är svårare att anamma än en bok riktad till lärares kompetensutveckling. I detta fall är det inte så, rapporten är utformad på ett överskådligt sätt och språket är relevant och lättillgängligt. Rapporten ger läraren mycket fakta att fördjupa sig i utan att upplevas som en s.k. tung vetenskaplig text.”

/Ämneslärare åk 4–9

”När man cirkulerar i klassrummet för att hjälpa eleverna och samtidigt kolla vad de gör, så de inte går vilse i någon icke-undervisningsrelaterad aktivitet, och uppmuntrar dem att fortsätta jobba med det de ska, och berömmer dem = aktiv handledning.”

/Grundskollärare åk 7–9

”Att tid ges till relationsskapande. Hur viktigt det är vid schemaläggning att det är luft runt lektionerna så att tillfälle ges till det extra samtal med eleverna som inte ryms under själva lektionerna. Alla elever är inte bekväma med att prata med sin lärare under lektionerna, men kommer gärna tidigare eller dröjer sig kvar efter. Ett pressat schema när både lärare och elever behöver rusa iväg ger förutom ökad stress också sämre möjligheter till relationsskapande.”

/Grundskollärare åk 7–9

”Delar i rapporten som jag fann särskilt intressant är resultatet. De korta sammanfattningarna av studier där man kan se vilka metoder i undervisningen som fungerar. Och att man där kan läsa vad forskningen ser faktiskt fungerar och till vilken grad det funkar. Att forskningsöversikterna är indelade i de faktorer som man använt ger översikten en tydlig struktur och gör informationen tillgänglig att läsa och att koppla till sin yrkesvardag.”

/Ämneslärare åk 4–9

”Nästan alla de olika undervisningssituationerna känner jag igen utifrån min undervisningspraktik. Som läsare märker man att studierna är utvalda utifrån specifika inklusionskriterier. Jag skulle kunna ge exempel på situationer i mitt yrke till varje studie eller till varje rubrik som studierna delats in i. Då sammanställningen är baserad på olika studier är det många metoder som kommer igen som man tidigare har fördjupat sig i eller läst om på något sätt. Dessa olika metoder kan man också koppla samman med att olika arbetssätt fungerar i arbetet med olika elever och elevgrupper. Att arbeta med att skapa engagemang i undervisningen genom att låta elever vara med och påverka undervisningen fungerar i vissa klasser medan att arbeta förebyggande för att hjälpa elever att inte hamna i för dem svåra situationer kan fungera i andra grupper. Så denna sammanställning ger en god inblick i hur olika arbetssätt det finns för lärare och hur viktiga alla dessa snabbval är för att skapa en god lärmiljö för alla elever.”

/Ämneslärare åk 4–9


Uppdaterad: 2022-02-17 13:55