Historisk förståelse

Lärare tipsar lärare

Historisk förståelse

Elever i klassrum framför karta

Något av det mest intressanta tycker jag är resultatet att undervisningen ofta verkar ha svårt att uppnå historisk förståelse hos elever.

Det är flera betydelsefulla ”aha-delar” som jag som lärare skulle ha tagit till mig och provat/utvecklat efter att ha läst den. Exempelvis arbetet med elevers egna frågor och källor.

En intressant slutsats är hur olika mål i historieundervisningen kan krocka och försvåra möjligheterna att eleverna når djupare historisk förståelse.

Det är lätt att ”fastna i samma hjulspår” och denna översikt ger möjlighet att vidga och bredda sin undervisning.


Uppdaterad: 2023-09-28 09:50