Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Lärare tipsar lärare

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Rapporten kan användas som ett verktyg för både skolledare och lärare när de reflekterar över arbetet på skolan och den egna undervisningen.

Trots att läxor används av de flesta lärare, om än i olika form och omfång, så är min erfarenhet att samtalet om läxor inte har någon framträdande roll i alla de samtal kring lärande som förs i skolan. Dock tror jag att det hos många lärare finns en önskan och ett behov av att detta i större utsträckning hamnar på agendan i våra pedagogiska och didaktiska samtal.

Rapporten lyfter fram att samma anpassningar för hela klassen fungerar bättre både ur ett likvärdigt och ett kunskapsmässigt
perspektiv jämfört med specifika anpassningar för olika barn.

Jag tror att det är viktigt för lärare att få möjlighet att reflektera över och sätta ord på både på sin egen syn på läxor och på hur man använder läxor i arbetet. Som stöd i detta kan det vara bra att använda sig av de frågor som finns i rapporten.

Översikten innehåller många exempel på läxor som möjliggör likvärdiga förutsättningar i de tre faser av arbete med läxor.


Uppdaterad: 2022-11-04 09:20