Matematiska samtal i lärarpodden Didaktorn

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Podd

Matematiska samtal i lärarpodden Didaktorn

Lärarpodden Didaktorn

Diskussioner är viktiga för att eleverna ska utveckla sin begreppsliga förståelse i matematik. Översikten ger vägledning om hur lärare kan leda matematiska samtal i helklass, och möta utmaningarna som det innebär.

Skolforskningsinstitutets projektledare Karolina Fredriksson intervjuas om den systematiska översikten Klassrumsdialog i matematikundervisningen i lärarpodden Didaktorn.

Lyssna via spelaren nedan eller på Didaktorns webbplats.

 

person

Karolina Fredriksson

forskare/projektledare, fil.dr


Uppdaterad: 2020-05-27 13:34