Skolforskningspodden om feedback i skrivundervisningen

Podd

Skolforskningspodden om feedback i skrivundervisningen

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

Höstens första avsnitt av Skolforskningspodden handlar om feedback i skrivundervisningen.

När i skrivprocessen fungerar feedback bäst, och vad bör lärare uppmärksamma för att främja elevers skrivutveckling? Vi diskuterar hur lärare kan använda översiktens resultat såväl i klassrummet som under ämneslagsträffar.

Dagens gäster är Johan Samuelsson, docent vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstad universitet, och Kristina Nygren, gymnasielärare i svenska och kommunikation vid Hagagymnasiet i Norrköping. Johan arbetade tidigare vid Skolforskningsinstitutet och var projektledare för översikten. Programledare: Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in i oktober 2019 och augusti 2020.

Läs avsnitt 8, Feedback i skrivundervisningen

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.


Uppdaterad: 2023-03-07 12:56