open menu Kapitel:
Forskning Forskningssammanställningar
Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Bilagor

Bilaga 1. Litteratursökning (pdf)
Bilaga 2. Bedömningsstöd (pdf)
Bilaga 3. Tabell över ingående studier (pdf)

Läs forsknings­sammanställningen i det format som passar dig bäst


Uppdaterad: 2023-09-19 13:59