Den fria tidens lärande i fritidshem

Podd

Den fria tidens lärande i fritidshem

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan
Dagens avsnitt handlar om fritid, utveckling och lärande i fritidshem.

Vi tar avstamp i en systematisk översikt om fritidshem och diskuterar den fria tidens lärande och olika förhållningssätt, liksom arbetet med att främja elevpåverkan och elevers agens. Vi pratar om hur man kan utveckla resurser som redan finns, och hur det kompensatoriska uppdraget kan skilja sig åt. Vi tar även en titt på den internationella forskningen – är svenskt fritidshem verkligen en unik verksamhet?

Dagens gäster är Emma Hedström, biträdande rektor på Byleskolan i Täby kommun, och Ilana Manneh, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.

Lyssna på avsnitt 22: Den fria tidens lärande i fritidshem.

Läs avsnitt 22: Den fria tidens lärande i fritidshem

Den systematiska översikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande finns att läsa i fulltext och ladda ner på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Avsnittet spelades in på distans i maj 2022.
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.

Uppdaterad: 2023-04-14 12:08