Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Lärare tipsar lärare

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Tre barn framför bokhylla tittar i samma bok

Det som jag främst känner igen mig i min praktik är det situationsstyrda. När man är nära barnen och fångar upp deras tankar – och kan göra något åt dem.

 

Jag tänker att man skulle kunna använda olika områden från rapporten som personalen vid olika tillfällen ska läsa igenom och reflektera kring. Att de ska koppla resultaten i rapporten till den egna verksamheten och reflektera kring hur de arbetar idag och hur de skulle kunna arbeta istället om så är fallet.

 

Fritidshemmet ska utgå från elevernas intresse, behov och erfarenheter men samtidigt utmana och inspirera till nya upptäckter, något som jag verkligen tycker lyfts fram i rapporten.


Uppdaterad: 2021-12-06 15:16