Att stödja elevers lärande i musik

Faktaruta

Att stödja elevers lärande i musik

I översikten sammanställs internationell och nationell forskning som visar på möjligheter för lärare att stödja elevers lärande i musik.

Att stödja elevers lärande i musik - undervisning i grund- och gymnasieskolan

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2023:01
Huvudmålgrupp Lärare i grundskolan och gymnasieskolan
Frågeställningar som översikten besvarar 1. Vilka aspekter framträder som avgörande för elevers lärande i musik?
2. Vilka möjligheter och hinder kan skapas för elevers lärande i musik?
Antal studier som översikten bygger på 14
Länder där studierna har gjorts Sverige (8), USA (2), Norge (1), Singapore (1), Spanien (1) och Storbritannien (1)
Elevernas ålder i studierna Forskningen som ingår har genomförts med elever i motsvarande grundskolan och gymnasieskolan

Uppdaterad: 2023-06-14 12:42