Kritiskt tänkande och källkritik

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Lärare tipsar lärare

Kritiskt tänkande och källkritik

Rapporten definierar och tydliggör exempel på vad begreppet källkritik omfattar och vilka konkreta förmågor som avses. Den tar upp hur källkritik kan ses som en underkategori till kritiskt tänkande och att kritiskt tänkande –  förutom mer generella definitioner –  visar sig ha ämnesspecifika egenskaper.

 

/Gymnasielärare samhällskunskap

Bara att sätta igång diskussionen om vad vi gör i klassrummet och vilken effekt det har, kan leda till att jag som lärare börjar tänka mer kring min undervisning. Ämnet samhällskunskap har ett grundläggande innehåll men det kommer nya aktuella frågor hela tiden. Att hjälpas åt att fånga upp viktiga aktuella frågor och att diskutera hur vi tar upp dem är en återkommande uppgift för samhällskunskapsläraren.

 

/Gymnasielärare samhällskunskap

Skulle fungera bra som ett stöd i fortbildning i ämnesgruppen (eller delar av kollegiet). Ett upplägg kunde vara att vi läser rapporten i olika delar och diskuterar tillsammans för att sedan gå över till att konstruera tänkbara upplägg för våra elever.

 

/Gymnasielärare samhällskunskap


Uppdaterad: 2021-01-22 12:57