Animerad kemi, ett Skolforskningsinstitutsprojekt

Podd

Animerad kemi, ett Skolforskningsinstitutsprojekt

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan
I dagens avsnitt pratar vi med två forskare som har arbetat med ett av de första projekten som finansierats av Skolforskningsinstitutet: Animerad kemi, om hur elever i grundskolans tidiga år förklarar kemiska samband.
 
Vi för höra hur samarbetet mellan lärare och forskare i ett forskningsprojekt kan gå till, och hur det leder till lärande från två håll. Vi pratar om smältning och stelning och hur elever redan i årskurs 3 och 4 har lärt sig att beskriva det som sker på submikronivå i ord och bild, och vilken kreativ process arbetet är. Vi diskuterar även viktiga karaktärsdrag i lärares arbetssätt för att stötta elever i deras lärande. 
 
Dagens gäster är Magnus Hultén, professor, och Astrid Berg, universitetslektor, båda vid Linköpings universitet.
 

 
Avsnittet spelades in på distans i juni 2021.
 
Läs mer om projektet och ladda ner slutrapporten på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Uppdaterad: 2021-10-18 15:06