open menu Kapitel:
Forskning Forskningssammanställningar
Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Redaktör: Anna Hedman

Grafisk form: Familjen Pangea och Skolforskningsinstitutet

Omslagsfoto: Anna Hedman

Illustrationer Ása Jóhansdóttir

Tryck: Lenanders Grafiska AB, Kalmar, 2022

ISBN: 978-91-985317-7-0

Citera denna rapport: Skolforskningsinstitutet. Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan. Systematisk forskningssammanställning 2022:02. Solna: Skolforskningsinstitutet. ISBN: 978-91-985317-7-0.

©Skolforskningsinstitutet

www.skolfi.se

Läs forsknings­sammanställningen i det format som passar dig bäst

Sammanfattning
Hela forsknings­sammanställningen

Uppdaterad: 2023-01-07 15:48