Kritiskt tänkande i samhällskunskapsundervisningen

Podd

Kritiskt tänkande i samhällskunskapsundervisningen

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

I dagens avsnitt har vi besök av fyra lärare som tillsammans med projektledaren för den systematiska översikten Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap diskuterar resultaten i forskningssammanställningen och hur man kan använda dem i undervisningen.

Vi pratar om olika typer av stödstrukturer och andra viktiga aspekter i undervisningen, liksom olika förmågor som elever behöver utveckla. Vi diskuterar även skolans kompensatoriska uppdrag, och hur såväl tillgången till medier som samtalet om nyheter har förändrats, och hur det påverkar lärarens roll.

Dagens gäster är Ivana Vujic, Malin Linnåsen, Nils Göransson och Åsa Nersäter, lärare i samhällskunskap vid Per Brahegymnasiet i Jönköping, och Pontus Wallin från Skolforskningsinstitutet. Programledare: Anna Hedman.

Läs avsnitt 14, Kritiskt tänkande i samhällskunskapsundervisningen

Avsnittet spelades in på distans i maj 2021.

Översikten Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap finns att beställa eller ladda ner på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.


Uppdaterad: 2023-03-07 13:05